ขอคำแนะนำการร่างสาส์น/หนังสือขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

 

รายละเอียด

ด้วยดิฉันได้รับมอบหมายให้ร่างสาส์นของ คณะบดี เพื่อใช้ลงในหนังสือประจำรุ่น แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นจากจุดไหนก่อน ต้องออกมาแนวไหน โดยร่างไปให้ท่านดูก่อน ต้องขอรบกวนช่วยแนะนำให้ด้วย
ขอบคุณมากค่ะ
ยุพาพันธ์


โดย : ยุพาพันธ์ [ 2008-12-09 10:15:40 ] 10.0.0.198, 203DELETE   แจ้งลบกระทู้

 

( 1 )

 

ความคิดเห็นที่ : 1

เรียน คุณยุพาพันธ์ ที่นับถือ

ผมต้องขอบคุณมากที่กรุณาให้เกียรติคิดว่าผมจะเป็นที่พึ่งได้ ผมเองก็ไม่เคยร่างสาส์นในลักษณะนี้บ่อยนัก จำได้ว่าเคยร่างให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสักครั้งนึงนานมาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการร่างคำกล่าวในพิธีมากกว่า อย่างไรก็ตามผมลองคิดว่าถ้าผมได้รับมอบภารกิจการร่างสาส์นเช่นนี้ ผมจะทำอย่างไร เผื่อคุณยุพาพันธ์อาจได้ไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ

ผมคิดว่า ผมคงจะปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ
1.ไปหาดูหนังสือรุ่นก่อน ๆ ในห้องสมุด เพื่อดูแนวทางการเขียนของอธิบดีท่านก่อน ๆ ในรุ่นก่อน ๆ
2.อ่านดูแนวคำพูดของแต่ละท่าน เยอะๆ เราก็จะได้แนวว่า อธิบดีควรเขียนสาส์นอย่างไร
3.ประเด็นที่ผมคิดไว้เองในชั้นต้น น่าจะกล่าวถึง
- แสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษา
- กล่าวแสดงความสำคัญของปริญญาที่สำเร็จการศึกษา
- ฝากข้อคิดให้ทุกท่านนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชาติบ้านเมือง
- อวยพรให้ประสบความสำเร็จ

คงให้ข้อคิดในชั้นต้นเท่านี้ก่อนนะครับ

โดย : aneg [ 2008-12-09 10:17:37 ] 10.0.0.198, 203DELETE   แจ้งลบคำตอบ

 

ความคิดเห็นที่ : 2

ขอแจ้งให้ทราบ ว่าได้ส่งร่างสาส์น ให้กับ ท่านอธิการบดี และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
โดยใช้หลักการที่คุณได้แนะนำมา ถ้าได้ผลอย่างไรจะส่งไฟล์มาให้อ่าน แต่ตอนนี้มีเรื่องรบกวน ต้องร่างหนังสือเพื่อขอบคุณท่านวิทยากร
ผู้สนับสนุนค่าโฆษณา และอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดสัมมนา มีตัวอย่างให้พอเป็นแนวหรือไม่
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณา

โดย : ยุพาพันธ์ [ 2008-12-09 10:18:58 ] 10.0.0.198, 203DELETE   แจ้งลบคำตอบ

 

ความคิดเห็นที่ : 3

เรียน คุณยุพาพันธ์ ที่นับถือ

ผมต้องขออภัยด้วย ไม่ทราบว่าจะตอบเมลช้าไปหรือไม่ พอดีวันจันทร์ช่วงเช้ามีภารกิจยังไม่ได้เปิดคอม เพิ่งเปิดตอนบ่าย จึงเพิ่งเห็นอีเมลของคุณยุพาพันธ์ ตัวอย่างหนังสือขอบคุณในเครื่องคอมผมมีตัวอย่างเดียวตามไฟล์ที่แนบ และมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ครับ

หัวข้อในหนังสือขอบคุณน่าจะประกอบด้วย
1.อ้างถึง : หนังสือของเขาที่ตอบรับให้ความช่วยเหลือแก่เรา (หรือถ้าไม่มีก็อ้างหนังสือของเราที่มีไปขอความอนุเคราะห์เขาก็ได้)
2.เนื้อเรื่อง :
- กล่าวถึงความอนุเคราะห์ที่เขาให้เรา
- กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากความอนุเคราะห์ของเขา
- กล่าวขอบคุณ
- ตั้งความหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์อีกในโอกาสต่อไป
3. แนวทางตัวอย่าง :
                 ตามที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติไปบรรยาย เรื่อง ..............แก่..................ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง..................เมื่อวันที่.....................ณ................นั้น ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้การสัมมนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นได้ผลสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัย...............ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
                จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

                ตามที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้หอประชุม.....................ในการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง..................ของมหาวิทยาลัย.......................เมื่อวันที่.....................นั้น ทำให้การสัมมนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย...............ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยฯ จะให้การสนับสนุน....(ชื่อหน่วยงาน)..........เป็นการตอบแทนได้บ้าง มหาวิทยาลัยฯ จะยินดียิ่ง
                จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

                ตามที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง..................ของมหาวิทยาลัย.......................เมื่อวันที่..............ณ...............นั้น บัดนี้การสัมมนาได้ดำเนินการลุล่วงแล้วด้วยความเรียบร้อย การสัมมนาได้ผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ มหาวิทยาลัย...............ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้ (ถ้าเป็นบุคคลที่สนับสนุนเงินให้โดยไม่มีกิจการที่ลงโฆษณา อาจเพิ่มคำอวยพรว่า ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครับ ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ)
                จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ (กรณีเป็นบุคคลอาจเพิ่มเติมว่า และขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้) (กรณีเป็นบริษัทห้างร้านอาจเพิ่มเติมว่า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป)

โดย : aneg [ 2008-12-09 10:20:54 ] 10.0.0.198, 203DELETE   แจ้งลบคำตอบ

 

ความคิดเห็นที่ : 4

ตัวอย่างแถมท้าย กรณีเรามีหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ (คัดลอกมาจาก บทที่ 6 การร่างหนังสือภายนอก จากเว็บไซต์ www.anegsangsoog.com หรือ www.okanation.net/blog/anegsangsoog/

หนังสือขอความช่วยเหลือ หมายถึง หนังสือที่มีถึง ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านเอกชน หรือบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้เขาช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขอให้มาบรรยาย ขอให้ช่วยเหลือทางการเงิน ขอให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ เป็นต้น การเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องเขียนลำดับเนื้อความให้เชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุผลสัมพันธ์กัน สอดคล้องกันตลอดเรื่อง และสมเหตุสมผลดีด้วย โดยใช้ลำดับเนื้อความดังนี้
๑. บอกความจำเป็นหรือความต้องการของเรา
๒. ยกย่องภูมิธรรมและคุณธรรมของเขา
๓. ชี้ผลอันน่าภูมิใจที่เขาจะได้รับหากได้ช่วยเรา
๔. ขอความกรุณาช่วยเหลือจากเขา
๕. ตั้งความหวังว่า จะได้รับความกรุณาช่วยเหลือ จึงขอขอบคุณล่วงหน้า

ตัวอย่าง

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นาย.
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
                  ด้วยศูนย์.ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร..ตามโครงการที่แนบมานี้ ในการนี้ได้กำหนดให้มีการบรรยายวิชาเป็นวิชาสำคัญมากวิชาหนึ่งด้วย ซึ่งการบรรยายวิชานี้จะต้องได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงในเรื่อง..เป็นวิทยากร จึงจะได้ผลตามจุดมุ่งหมาย
                  ศูนย์ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงมากในเรื่องถ้าได้ท่านเป็นผู้บรรยายวิชา.ก็จะเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่า การฝึกอบรมวิชานี้จะได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์มากทั้งแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส่วนตัวและแก่ทางราชการเป็นส่วนรวม
                 จึงเรียนเชิญมาเพื่อขอท่านได้โปรดสละเวลาไปเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมวิชา...ในวันที่เวลาทั้งนี้ ศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากท่านในการไปเป็นวิทยากรตามที่เรียนเชิญมานี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

โดย : aneg [ 2008-12-09 10:22:45 ] 10.0.0.198, 203DELETE   แจ้งลบคำตอบ

 

ความคิดเห็นที่ : 5

ร่างสาส์นที่ได้รับความเห็นชอบจากท่านบรรหารแล้ว

ร่างสาร ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

                 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี และอนุมัติในหลักการ เพื่อขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ เป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจในระดับภูมิภาค และผู้สนใจ สามารถเพิ่มพูนความรู้ทักษะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสม นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจ ให้เข้าสู่ระบบการศึกษาพัฒนาธุรกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การที่นิสิตรุ่นที่ 7 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมใจกันจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เพิ่มเงิน เพิ่มมูลค่าด้วยสินค้าเกษตรไทย จึงนับเป็นเรื่องที่ดี สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะกับเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจำของลูกค้า การสร้างนวัตกรรมของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ การสร้างขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการต่อไป
                ในโอกาสการเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 ผมขอแสดงความชื่นชมต่อนิสิตรุ่นที่ 7 โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ และขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ต่อไปจะได้ชื่อว่าเป็น มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ที่ทรงภูมิความรู้ในการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม จงประสบผลสำเร็จยิ่งในภารกิจดังกล่าว เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

                                                                                                                                          ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
                                                                                                                                            นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

โดย : ยุพาพันธ์ [ 2008-12-10 14:49:37 ] 125.25.51.6DELETE   แจ้งลบคำตอบ

 

ความคิดเห็นที่ : 6

โอ ยอดเยี่ยมเลยครับ ขอเป็นกำลังใจให้คุณยุพาพันธ์และเพื่อน ๆ ประสบความสำเร็จในการศึกษาปริญญาโทนี้ทั่วกันทุกท่านทุกคนนะครับ

โดย : aneg [ 2008-12-10 14:51:49 ] 125.25.51.6DELETE   แจ้งลบคำตอบ